ĐIền vào chỗ chấm: 9 giờ 27 phút : 7=………….

By Eliza

ĐIền vào chỗ chấm:
9 giờ 27 phút : 7=………….
Viết một bình luận