đố vui toán phân số lớp 6 :có 1 đoàn ra khơi đánh cá được 1 rổ . họ chia đều cho những thành viên trong đoàn . mỗi nhóm có 22 con cá đã được xếp hạng

Photo of author

By Isabelle

đố vui toán phân số lớp 6 :có 1 đoàn ra khơi đánh cá được 1 rổ . họ chia đều cho những thành viên trong đoàn . mỗi nhóm có 22 con cá đã được xếp hạng 1,2,3 ai đứng thấp nhất thì được cá nhiều hơn . mỗi nhóm có 3 người . láy 2 con cá chia ra cho 3 người : hùng , long và lâm . hùng được $\frac{1}{2}$ số cá . lâm được $\frac{1}{4}$ số cá .long được $\frac{1}{6}$ số cá . hỏi 1 người được bao nhiêu con cá
Ngoài lề ; số cá của mỗi người là số chắn ko tính phân số
Leave a Comment