Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và

Photo of author

By Josie

Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và đầy sức sống. Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh truyển thành một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một rải vàng. Tre luỹ làng thay lá… Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè xôi động.”

0 bình luận về “Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và”

 1. Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

  Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và đầy sức sống. Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh truyển thành một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một rải vàng. Tre luỹ làng thay lá… Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè xôi động.”

  + Sửa lỗi :

  – Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai => Tre óng chuốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai.

  – Suốt năm tre xanh dờn và đầy sức sống => Suốt năm tre xanh rờn và đầy sức sống.

  – Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh truyển thành một màu vàng nhạt => Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh chuyển thành một màu vàng nhạt.

  – Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một rải vàng => Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một dải vàng. 

  – Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè xôi động. => Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè sôi động.”

  Vậy đoạn văn trên có tổng cộng là 5 lỗi chính tả.

 2. từ truyển sai nha 

  viết đúng chuyển 

  từ xôi sai nha 

  viết đúng là sôi 

  từ óng sai nha 

  viết đúng là ống 

  gần thi rồi chúc bạn thi đậu 

Viết một bình luận