Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và

By Josie

Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh dờn và đầy sức sống. Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh truyển thành một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một rải vàng. Tre luỹ làng thay lá… Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè xôi động.”
Viết một bình luận