Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất? A:J/s B:W C:Kw D:J

By Madelyn

Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất?
A:J/s
B:W
C:Kw
D:J

0 bình luận về “Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất? A:J/s B:W C:Kw D:J”

 1. Đơn vị nào sao đây không phải là đơn vị công suất?

  A:J/s

  B:W

  C:Kw

  D:J

  Giải thíc:J là đơn vị của công cơ học.

  Xin hay nhất ạ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm