Đồng và Oxi có các đồng vị sau: 65 29Cu,63 29Cu ; 16 8O,17 8O,18 8O. Có thể có bao nhiêu loại phân tử đồng(I) oxit khác nhau tạo nên từ đồng vị của 2

By Eden

Đồng và Oxi có các đồng vị sau: 65 29Cu,63 29Cu ; 16 8O,17 8O,18 8O. Có thể có bao nhiêu loại phân tử đồng(I) oxit khác nhau tạo nên từ đồng vị của 2 nguyên tố đó?
A 8
B 6
C 9
D 12

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận