Đốt cháy 11,2 lít khí Hiđro trong bình chứa 10,08 lít khí Oxi. Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. a. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Dư bao nhiêu

By Jasmine

Đốt cháy 11,2 lít khí Hiđro trong bình chứa 10,08 lít khí Oxi. Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
a. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam?
b. Tính khối lượng nước thu được .
Viết một bình luận