đốt cháy 16g lưu quỳnh trong bình đựng khí oxi tính thể tích oxi đã phản ứng tính khối lượng sản phẩm nếu đốt lượng lưu quỳnh trong không khí cần thể

Photo of author

By Margaret

đốt cháy 16g lưu quỳnh trong bình đựng khí oxi
tính thể tích oxi đã phản ứng
tính khối lượng sản phẩm
nếu đốt lượng lưu quỳnh trong không khí cần thể tích không khí cần dùng là bao nhiêu

0 bình luận về “đốt cháy 16g lưu quỳnh trong bình đựng khí oxi tính thể tích oxi đã phản ứng tính khối lượng sản phẩm nếu đốt lượng lưu quỳnh trong không khí cần thể”

 1. Đáp án:

  Vo2=11.2l

  mSO2=32g

  Vkk=56l

   

  Giải thích các bước giải:

  nS=m/M=16/32=0.5

   PT:S + O2->SO2

         O.5->O.5->O.5

  Vo2=n.22.4=O.5.22.4=11.2l

  mSO2=n.m=O.5.64=32g

  Vkk=20%Vo2=>Vkk=Vo2.5=11.2.5=56l=>vậy cần 56l kk 

 2. nS=16/32=0,5 mol

  S  +O2->SO2

  0,5  0,5    0,5

  VO2=0,5×22,4=11,2 l

  mSO2=0,5×64=32 g

  Vkk=11,2×5=56 l

Viết một bình luận