Đốt cháy 6,5g Zn trong 11,2 lít O2 (ĐKTC) a) Chất nào còn dư và khối lượng bn gam? b) Tính khối lượng ZnO thu dc Đốt cháy 2,4g Mg trong 9*10^23 phân

Photo of author

By Hailey

Đốt cháy 6,5g Zn trong 11,2 lít O2 (ĐKTC)
a) Chất nào còn dư và khối lượng bn gam?
b) Tính khối lượng ZnO thu dc
Đốt cháy 2,4g Mg trong 9*10^23 phân tử O2
a) Viết phương trình
b) Chất nào còn dư và khối lượng bn gam?
c) Tính khối lượng MgO thu dc
Hứa vote 5 sao nếu đúng nha
Leave a Comment