Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kẽm trong khí quyển của một halogen(x).sau phản ứng thu được 34gam kẽm halogennua.xác định của halogen X

By Charlie

Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kẽm trong khí quyển của một halogen(x).sau phản ứng thu được 34gam kẽm halogennua.xác định của halogen X

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kẽm trong khí quyển của một halogen(x).sau phản ứng thu được 34gam kẽm halogennua.xác định của halogen X”

 1. Đáp án:

  Clo

  Giải thích các bước giải:

  nZn=16,25/65=0,25

  Ta có Zn+X2->ZnX2

           0,25        0,25

  Ta có 0,25.(65+2X)=34

  ->X=35,5

  ->X là Clo

   

  Trả lời

Viết một bình luận