Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4 a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc)

Photo of author

By Ayla

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4
a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra
b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc) đã tham gia phản ứng trên
c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để khi phân hủy thì thu được 1 thể tích khí O2 ( ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4 a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc)”

 1. Đáp án:

   b) V O2=44,8 lít

  c) mKMnO4=63,2 gam

  Giải thích các bước giải:

  a) 3Fe + 2O2 —> Fe3O4

  b) Ta có: nFe=16,8/56=0,3 mol

  Theo phản ứng: nO2=2/3nFe=0,2 mol -> V O2=0,2.22,4=4,48 lít

  c) 2KMnO4 –to—> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Ta có: nKMnO4=2nO2=0,2.2=0,4 mol

  -> mKMnO4=0,4.(39+55+16.4)=63,2 gam

   

Viết một bình luận