Đốt cháy hoàn toàn khí hidrocacbon A,thu được 11g khí CO2 và 6,75 g H2O a.Xác định CTPT của A.Biết ở đktc 0,672 lít khí X nặng 0,9g b.Viết phản ứng hó

By Parker

Đốt cháy hoàn toàn khí hidrocacbon A,thu được 11g khí CO2 và 6,75 g H2O
a.Xác định CTPT của A.Biết ở đktc 0,672 lít khí X nặng 0,9g
b.Viết phản ứng hóa hoc đốt cháy A
c.Tính thể tích không khí cần dùng để đốt chay hết khí A

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn khí hidrocacbon A,thu được 11g khí CO2 và 6,75 g H2O a.Xác định CTPT của A.Biết ở đktc 0,672 lít khí X nặng 0,9g b.Viết phản ứng hó”

 1. Đáp án:

  a) C2H6

  c) V không khí=49 lít 

  Giải thích các bước giải:

  A + O2 –> CO2 + H2O

  nA=0,672/22,4=0,03 mol

  -> MA=0,9/0,03=30

  nCO2=11/44=0,25 mol; nH2O=6,75/18=0,375 mol

  -> nC=nCO2=0,25 mol; nH=2nH2O=0,75 mol

  -> nC:nH=0,25:0,75=1:3 -> A có dạng (CH3)n

  -> 15n=30 ->n=2 -> A là C2H6

  2C2H6 +7 O2 –> 4CO2 + 6H2O

  Bảo toàn O: 2nO2=2nCO2 + nH2O=0,25.2+0,375=0,875 mol

  -> nO2=0,4375 mol -> VO2=0,4375.22,4=9,8 lít

  -> V không khí=5V O2=49 lít

   

  Trả lời

Viết một bình luận