Đưa ra các bằng chứng chứng minh loài người có quan hệ gần gũi với loài thú đặc biệt có quan hệ gần gũi với tinh tinh?

Photo of author

By Eva

Đưa ra các bằng chứng chứng minh loài người có quan hệ gần gũi với loài thú đặc biệt có quan hệ gần gũi với tinh tinh?

0 bình luận về “Đưa ra các bằng chứng chứng minh loài người có quan hệ gần gũi với loài thú đặc biệt có quan hệ gần gũi với tinh tinh?”

 1. Giải thích các bước giải:

  *Bằng chứng giải phẫu so sánh: là bằng chứng dựa trên sự giống nhau về đặc điểm giải phẫu.

  Các loài có cấu tạo giải phẫu càng giống nhau thì càng có quan hệ họ hàng càng thân thuộc.

  Sự tương đồng về các đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng chứng gián tiếp cho thấy những sinh vật hiện nay được tiến hoá từ một tổ tiên chung.

  *Bằng chứng phôi sinh học:những đặc điểm giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại càng nhiều và kéo dài chứng tỏ quan hệ họ hàng giữa chúng càng gần.

  *Bằng chứng sinh học phân tử và tế bào học:

  – Những bằng chứng về tế bào học và sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của sinh giới.

  – Bằng chứng tế bào học cho thấy mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào được sinh ra từ tế bào sống trước nó.

  – Các bằng chứng về sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, của prôtêin; mã di truyền.

  – Các loài càng có họ hàng gần gũi thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại => Tinh tinh và người có tỉ lệ aa và nu gần giống nhau

Viết một bình luận