dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ

By Caroline

dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ

0 bình luận về “dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ”

  1. $\text{@ᏟhᎥᎥᎥ S Ꭺ Ꭰ}$

    Active Activity.

    Tham khảo:

    Sau khi sinh ra chưa mở mắt tu hú đã giết hết những con chim còn lại.

    Trả lời

Viết một bình luận