dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ

Photo of author

By Caroline

dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ

0 bình luận về “dựa vào bản tính tu hú hãy làm sáng tỏ ý kiến cho răng tu hú là một loài chim sát thủ”

  1. vì sau khi sinh ra còn chưa mở mắt tu hú đã giết hết những con chim còn lại hoặc chưa nở

  2. $\text{@ᏟhᎥᎥᎥ S Ꭺ Ꭰ}$

    Active Activity.

    Tham khảo:

    Sau khi sinh ra chưa mở mắt tu hú đã giết hết những con chim còn lại.

Viết một bình luận