Dựa vào hình 39.1, nêu tên các ngành công ở Bác Mĩ là thế mành của vành đai công nghiệp mới? ( mình lên mạng không thấy mà có trong đề cương, bạn nào

Photo of author

By Eloise

Dựa vào hình 39.1, nêu tên các ngành công ở Bác Mĩ là thế mành của vành đai công nghiệp mới?
( mình lên mạng không thấy mà có trong đề cương, bạn nào làm nhanh và dúng thì mik tick 5 star và ctlhn)

0 bình luận về “Dựa vào hình 39.1, nêu tên các ngành công ở Bác Mĩ là thế mành của vành đai công nghiệp mới? ( mình lên mạng không thấy mà có trong đề cương, bạn nào”

  1. – Các nghành công nghiệp ở Bắc Mĩ là thế mạnh của vành đai công nghiệp mới: sản xuất ô tô, lọc dầu, đóng tàu, hóa chất, cơ khí, luyện kim đen, luyện kim màu, dệt, khai thác và chế biến gỗ, công nghệ cao ( điện tử, vi điện tử, hàng không vũ trụ )

Viết một bình luận