Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy giải thích vì sao không một quốc gia nào trên thế giới được phép khai thác khoáng sản ở Châu Nam Cực? Giúp min

Photo of author

By Ariana

Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy giải thích vì sao không một quốc gia nào
trên thế giới được phép khai thác khoáng sản ở Châu Nam Cực?
Giúp minh với.
Leave a Comment