Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu. ( không lấy lại trên mạng nha)

Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần ...

Read more

Một vật chuyển động theo phương trình: x = 4t2 + 20t (với x tính bằng cm và t tính bằng giây).Hãy xác định. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm

Một vật chuyển động theo phương trình: x = 4t2 ...

Read more

Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằ

Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa ...

Read more

giúp mink giáo viên chủ nhiệm 6A muốn chia 60 quyển tập và 40 cây bút bi thành một số phần thưởng sao co trong mỗi phần thưởng số tập, số bút bi đều

giúp mink giáo viên chủ nhiệm 6A muốn chia 60 ...

Read more

Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau . Khi giọt nước thứ nhất rơi chạm đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi. Tính khoảng

Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những ...

Read more

2x^2-1/x^3+1 + 1/x+1 =2x*(1 – x^2-x/x^2-x+1)

2x^2-1/x^3+1 + 1/x+1 =2x*(1 – x^2-x/x^2-x+1)

Read more

Help me. Hòa tan hoàn toàn 2,364 gam hỗn hợp X gồm Na2 CO3  và NaHCO3  bằng dung dịch H2 SO4  loãng, đun nóng nhẹ, thu được 0,56 lít (đktc) khí C

Help me. Hòa tan hoàn toàn 2,364 gam hỗn hợp ...

Read more

△1: a) Phân hủy 63,2g KMnO4 thu được bao nhiêu lít khí O2 (ĐKTC)? KMnO4 –to–>K2MnO4+MnO2+O2 b) Dùng lượng O2 ở trên cho tác dụng hết với kim loại Al

△1: a) Phân hủy 63,2g KMnO4 thu được bao nhiêu ...

Read more

Dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su ko chuyển động a, Hãy cho biết trong trường hợp này có những lực nào tác dụng lê

Dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, ...

Read more

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau và bằng 8,96l(đkc) a)Viết ptpu đốt cháy A ở dạng tổng quát.Tính

Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A thu được khí ...

Read more