dựa vào ý khổ thơ 2 bài sang thu hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch trình bày cảm nhận về những biến chuyển trong

Photo of author

By Sadie

dựa vào ý khổ thơ 2 bài sang thu hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch trình bày cảm nhận về những biến chuyển trong không gian lúc giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu ( có.sử dụng khỏi ngữ và phép thế)
Leave a Comment