dùng lũy thừa với số mũ nguyên âm để viết các số sau a]đường kính của nguyên tử cở 0,000000001m b]đường kính của hạt nhân nguyên tử cỡ 0,0000000000000

Photo of author

By Alice

dùng lũy thừa với số mũ nguyên âm để viết các số sau
a]đường kính của nguyên tử cở 0,000000001m
b]đường kính của hạt nhân nguyên tử cỡ 0,000000000000001m
c]khối lượng của hạt nhân nguyên tử cỡ 0,[23 chữ số 0]1gam
Viết một bình luận