Dùng một âm thoa có tần số rung f=100Hz để tạo ra tại 2 điểm O1 và O2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Một hệ gợn lồi xuất hiện gồ

By Skylar

Dùng một âm thoa có tần số rung f=100Hz để tạo ra tại 2 điểm O1 và O2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng và 14 gơn hyperbol mỗi bên. Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo O1O2 là 14cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?
A. 1m/s B. 0.2m/s C. 0.4m/s D. 0.1m/s

0 bình luận về “Dùng một âm thoa có tần số rung f=100Hz để tạo ra tại 2 điểm O1 và O2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Một hệ gợn lồi xuất hiện gồ”

 1. Đáp án: \(A\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có, trên \({O_1}{O_2}\) có \(1 + 14.2 = 29\) cực đại

  Khoảng cách giữa 29 cực đại là \(28\dfrac{\lambda }{2} = 14cm \Rightarrow \lambda = 1cm\)

  Tốc độ truyền sóng trên mặt nước: \(v = \lambda f = 1.100 = 100cm/s = 1m/s\)

  \( \Rightarrow \) Chọn A

  Trả lời

Viết một bình luận