8 Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là axit? A: HCl, HNO3 , H2 SO4 . B: HCl, CH4 , H2 SO4 . C: HCl, Ca(OH)2 , H2 SO4 . D: HCl, NaO

By Hailey

8
Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là axit?

A:
HCl, HNO3 , H2 SO4 .
B:
HCl, CH4 , H2 SO4 .
C:
HCl, Ca(OH)2 , H2 SO4 .
D:
HCl, NaOH, H2 SO4

0 bình luận về “8 Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là axit? A: HCl, HNO3 , H2 SO4 . B: HCl, CH4 , H2 SO4 . C: HCl, Ca(OH)2 , H2 SO4 . D: HCl, NaO”

Viết một bình luận