Ex1: Choose the best answer to complete each of the following sentences. 1. –… is her father’s hobby. He likes going to the zoo to see beauti

Photo of author

By Jasmine

Ex1: Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. ……….. is her father’s hobby. He likes going to the zoo to see beautiful parrots or canaries.
A. Collecting B. Raising pets
C. Bird-watching D. Arranging flowers
2. My mother loves. She usually grows vegetables and takes
care of……….them when she has free time.
A. cooking food B. gardening
C. cycling D. eating fruits
3. My brothers would like to…….. mountain climbing. They think they
will enjoy themselves and……… some nice photos.
A. go/take B. pick/take C. take/collect D. go/pick
CÁC BẠN GIÚP MIK VỚI CÁM ƠN RẤT NHIỀU

0 bình luận về “Ex1: Choose the best answer to complete each of the following sentences. 1. –… is her father’s hobby. He likes going to the zoo to see beauti”

 1. 1. ……….. is her father’s hobby. He likes going to the zoo to see beautiful parrots or canaries.
   A. Collecting   B. Raising pets
   C. Bird-watching     D. Arranging flowers

  ⇒Nghĩa phù hợp
  2. My mother loves. She usually grows vegetables and takes 
       care of……….them when she has free time.
      A. cooking food      B. gardening
      C. cycling                 D. eating fruits

  ⇒Trồng rau thì phải trồng quả ăn được
  3. My brothers would like to…….. mountain climbing. They think they 
       will enjoy themselves and……… some nice photos.
       A. go/take       B. pick/take        C. take/collect      D. go/pick

  Cấu trúc :

  to+V nguyên thể

  Cấu trúc thì tương lai đơn :

  S+will+ V nguyên thể+…

  ⇒Nghĩa phù hợp

  $#lam$

 2. 1. ……….. is her father’s hobby. He likes going to the zoo to see beautiful parrots or canaries.

  A. Collecting B. Raising pets

  C. Bird-watching D. Arranging flowers

  dịch:

  ngắm chim cảnh là sở thích của bố cô ấy. Anh ấy thích đến sở thú để xem những con vẹt hay chim hoàng yến xinh đẹp.

  2. My mother loves. She usually grows vegetables and takes care of……….them when she has free time.

  A. cooking food

  B. gardening

  C. cycling

  D. eating fruits

  Dich:

  Mẹ tôi hạnh phúc. Cô thường trồng rau và chăm sóc vườn khi rảnh rỗi.

  3. My brothers would like to…….. mountain climbing. They think they will enjoy themselves and……… some nice photos.

  A. go/take

  B. pick/take

  C. take/collect

  D. go/pick

  go mountain climbing: đi leo núi

  take some nice photos: chụp một vài tấm ảnh đẹp

Viết một bình luận