Câu 11: Kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây điện dân dụng? A. Cu B. Ag C. Au D. Al Câu 12: Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgN

Photo of author

By Ayla

Câu 11: Kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây điện dân dụng?
A. Cu B. Ag C. Au D. Al
Câu 12: Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3. Có thể sử dụng kim loại nào sau đây để
làm sạch dung dịch Cu(NO3)2
A. Au B. Fe C. Al D. Cu
Câu 13: Kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?
A. NaOH B. AlCl3 C. MgCl2 D. CuSO4
Câu 14: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội?
A. Fe B. Cu C. Al D. Cả A và C
Câu 15: Dụng cụ nấu nướng trong nhà bếp thường được chế tạo từ kim loại do kim loại có
tính chất vật lý đặc trưng là :
A. Tính dẫn điện C. Tính dẫn nhiệt
B. Tính dẻo D. Ánh kim

0 bình luận về “Câu 11: Kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây điện dân dụng? A. Cu B. Ag C. Au D. Al Câu 12: Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgN”

 1. Đáp án:BẠN THAM KHẢO NHA

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 11: Kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây điện dân dụng?

  A. Cu

  B. Ag

  C. Au

  D. Al

  Câu 12: Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3. Có thể sử dụng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2

  A. Au

  B. Fe

  C. Al

  D. Cu

  Câu 13: Kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?

  A. NaOH

  B. AlCl3

  C. MgCl2

  D. CuSO4

  Câu 14: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội?

  A. Fe

  B. Cu

  C. Al

  D. Cả A và C

  Câu 15: Dụng cụ nấu nướng trong nhà bếp thường được chế tạo từ kim loại do kim loại có tính chất vật lý đặc trưng là :

  A. Tính dẫn điện

  C. Tính dẫn nhiệt

  B. Tính dẻo

  D. Ánh kim

Viết một bình luận