em biết gì về ông Trịnh Hoài Đức , Ngô Nhân Tịnh ( ghi ngắn gọn ko dài dòng )

By Genesis

em biết gì về ông Trịnh Hoài Đức , Ngô Nhân Tịnh ( ghi ngắn gọn ko dài dòng )

0 bình luận về “em biết gì về ông Trịnh Hoài Đức , Ngô Nhân Tịnh ( ghi ngắn gọn ko dài dòng )”

  1. Trịnh Hoài Đức : là một công thần của triều Nguyễn , là một nhà thơ nhà văn nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỉ 18 – 19.

    Ngô Nhân Tịnh : là quan triều Nguyễn trong LS Việt Nam

    Trả lời
  2. trịnh hoài đức (1765-1825), ông là 1 công thần của triều Nguyễn ,là 1 nhà thơ,nhà văn và là 1 sử gia nổi tiếng của VN trong thế kỉ 18-19.sinh thời ông từng đc vua nhà Nguyễn ban tước An Toàn hầu

    Trả lời

Viết một bình luận