em hãy chỉ rõ các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn “mùa xuân của tôi mua xuân bắc việt, mùa xuân hà nội là mùa xuân có mua riêu riêu,

By Hadley

em hãy chỉ rõ các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn “mùa xuân của tôi mua xuân bắc việt, mùa xuân hà nội là mùa xuân có mua riêu riêu, gió lành lạnh… và nêu tác dụng

0 bình luận về “em hãy chỉ rõ các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn “mùa xuân của tôi mua xuân bắc việt, mùa xuân hà nội là mùa xuân có mua riêu riêu,”

 1. Biện pháp nghệ thuật của câu trên là : điệp ngữ ( điệp lại từ mùa xuân 4 lần)

  Tác dụng : nhấn mạnh lên tình yêu thương da diết của tác giả , sự gắn bó của tác giả với mùa xuân Bắc Việt , đặc biệt là mùa xuân Hà Nội ( tác giả đang ở trong miền Nam) , đó là những mùa xuân có mưa riêu ruêu, gió lành lạnh. Qua đó cho ta thấy đc tình yêu mùa xuân quê hương, mùa xuân trên đất nước ta sâu nặng đến nhường nào

  Xin hãy nhất

  Trả lời
 2. @mimi

  Nghệ thuật

  – Thể loại: tùy bút

  – PTBĐ chính: miêu tả

  – Điệp từ: đừng thương, ai cấm, tôi yêu. Tác dụng: Nhấn mạnh tình cảm của con người dành cho mùa xuân là quy luật tất yếu, tự nhiên của tâm hồn

  – Liên tưởng độc đáo: non – nước, bướm – hoa, trăng – gió, trai – gái, mẹ – con, vợ – chồng. Tác dụng:  Cách giới thiệu tự nhiên, chân thành, sự liên tưởng độc đáo và điệp ngữ cho thấy tình cảm gắn bó tự nhiên, tất yếu, không thể chia rẽ.

  – Liệt kê về cảnh sắc: mưa, gió, tiếng chim, tiếng trống chèo, tiếng hát khúc tình. Tác dụng: hài hòa với cảnh sắc tạo nên sự sống riêng, khơi dậy và lưu giữ năng lực sống của con người

  Trả lời

Viết một bình luận