em hãy giải thích vì sao ,hiện nay 1 bộ phận nhỏ học sinh thường dùng hành vi bạo lực để giải thích mâu thuẫn cá nhân .Em có đồng tình với quan điểm đ

Photo of author

By Remi

em hãy giải thích vì sao ,hiện nay 1 bộ phận nhỏ học sinh thường dùng hành vi bạo lực để giải thích mâu thuẫn cá nhân .Em có đồng tình với quan điểm đó ko.Vì sao?
Leave a Comment