em hãy nêu cảm nghĩ của em khoản 10 dòng về hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hằng năm qua đoạn “Từ đó oán nặng thù sâu ……. rút quân về “(đoạn c

Photo of author

By Alexandra

em hãy nêu cảm nghĩ của em khoản 10 dòng về hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hằng năm qua đoạn “Từ đó oán nặng thù sâu ……. rút quân về “(đoạn cuối) truyện Sơn Tinh Thủy Tinh
Leave a Comment