em hãy nêu một vài ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết? Thanks You! ví dụ : trồng ngô xen đậu tương

Photo of author

By Vivian

em hãy nêu một vài ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết?
Thanks You!
ví dụ : trồng ngô xen đậu tương
Leave a Comment