Em hãy nêu những biến đổi của khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong đó biến đổi nào là quan trọng nhất và vì sao

By Eden

Em hãy nêu những biến đổi của khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong đó biến đổi nào là quan trọng nhất và vì sao

0 bình luận về “Em hãy nêu những biến đổi của khu vực Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong đó biến đổi nào là quan trọng nhất và vì sao”

 1. – Đông Nam Á gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Mianma,Brunây và Đông Timo.

  – Trước 1945 đều là thị trường và thuộc địa của tư bản Phương Tây, sau năm 1945 có nhiều biến đổi.

  – Biến đổi thứ nhất: Từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trước chiến tranh thế giới thứ hai, đến nay Đông Nam Á trở thành các nước độc lập.

  Việt Nam: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã giành được độc lập. Sau đó phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp lần 2 và cuộc kháng chiến chống Mĩ đến 1975 mới thắng lợi hoàn toàn.

  Lào:Tháng 10-1945 tuyên bố độc lập. Sau đó tiến hành kháng chiến chống Pháp, Mĩ đến tháng 12-1975 mới giành thắng lợi.

  Campuchia: Sau 1945, kháng chiến chống Pháp, Mĩ, đến năm 1975 kết thúc. Tiếp tục chống phản động Pônpốt đến 7-1-1979 mới thắng lợi.

  Inđônêxia: 8-1945 tuyên bố độc lập. Sau đó Hà Lan tái chiếm, ngày 15-8-1950 nước Cộng hoà Inđônêxia ra đời.

  Malaixia: 8-1957 độc lập.

  Philippin: 7-1946 Mĩ công nhận độc lập.

  Xingapo: 8-1957 Anh công nhận độc lập (8-1963 tách khỏi Liên bang Malai xia)

  Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan

  Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập.

  Brunây: 1-1984 độc lập.

  Đôngtimo: 5-2002 tách khỏi Inđônêxia, trở thành quốc gia độc lập.

  – Biến đổi thứ 2: Sau khi giành độc lập các nước ĐNÁ ra sức xây dựng , phát triển kinh tế – xã hội theo những mô hình khác nhau và đạt được nhiều thành tựu to lớn như : Malaixia, Inđônêxia,Thái Lan (đặc biệt là Xigapo)

  – Biến đổi thứ 3: Đến 30-4-1999 có 10/11 nước ĐNÁ là thành viên của khối (ASEAN), đây là một liên minh kinh tế- chính trị ở khu vực, nhằm xây dựng một ĐNÁ vững mạnh, tự lực tự cường.

  Trả lời

Viết một bình luận