Em hãy so sánh tính chất ảnh của vật tạo bởi các loại gương đã học

Photo of author

By Melody

Em hãy so sánh tính chất ảnh của vật tạo bởi các loại gương đã học

0 bình luận về “Em hãy so sánh tính chất ảnh của vật tạo bởi các loại gương đã học”

 1. Giống nhau Khác nhau
  – Đều là ảnh ảo
  – Không hứng đc trên màn chắn

   

  – Ảnh tạo bởi gương phẳng bằng vật
  – Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
  – Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật
  – Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh thật tuỳ theo vị trí đặt vật
  – Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn nhất
     
 2. Giống nhau:
  + Đều là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn
  Khác nhau:
  + Ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật.
  + Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
  + Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

Viết một bình luận