Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1) a) D? Để tứ giác ABCD là hình bình hành b) E? Biết B là trọng tâm tam giác ACE c) tìm độ dài trung tuyến CM

Cho A(2;4) B(-3;1) và C(3;-1) a) D? Để tứ giác ...

Read more

viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ cảm nhận sâu sắc của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đi học.

viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ ...

Read more

Read the following sentences and complete them with prepositions 1.I’m think of inviting Eliot _______the barbecue. 2.The head teacher is going to pun

Read the following sentences and complete them with prepositions 1.I’m ...

Read more

Hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A và BBm cách nhau 100km,chuyển động cùng chiều,ô tô A có vận tốc 60km/h,ô tô B có vận tốc 40km/h.Chọn trục tọa

Hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm ...

Read more

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCl. Dẫn khí thu được vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Tính m

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol hh Na2CO3 và KHCO3 ...

Read more

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 6,5. Cho 5,6 lít (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột nitơ. Đun nóng bình 1 ít thời gian thu được hỗ

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối ...

Read more

sưu tầm 10 bài ca dao của chủ đê những câu hát than thân và những câu hát châm biếm

sưu tầm 10 bài ca dao của chủ đê những ...

Read more

điền: Xe tải có khối lượng 5 tấn thì có trọng lượng là….

điền: Xe tải có khối lượng 5 tấn thì có ...

Read more

tôi yêu truyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa thương người rồi mới thương ta yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm ở hiền thì lại gặp hiền n

tôi yêu truyện cổ nước tôi vừa nhân hậu lại ...

Read more

$\sqrt{3x^{2}-2x+1}$ +4x= $\sqrt{3x^{2}+2x}$ +1 chỉ chi tiết nha tại này mình ko bt làm huhu

$\sqrt{3x^{2}-2x+1}$ +4x= $\sqrt{3x^{2}+2x}$ +1 chỉ chi tiết nha tại này ...

Read more