F1=7;F2=10. Hợp lực lớn nhất khi 2 lực ntn?vì sao?

Photo of author

By Ximena

F1=7;F2=10. Hợp lực lớn nhất khi 2 lực ntn?vì sao?

0 bình luận về “F1=7;F2=10. Hợp lực lớn nhất khi 2 lực ntn?vì sao?”

Viết một bình luận