Fe3O4+H2->……. Al2O3 +H2->…… CuO +H2->…… Na2O +H2->……

Photo of author

By Cora

Fe3O4+H2->…….
Al2O3 +H2->……
CuO +H2->……
Na2O +H2->……

0 bình luận về “Fe3O4+H2->……. Al2O3 +H2->…… CuO +H2->…… Na2O +H2->……”

  1. $Fe_3O_4+ 4H_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 3Fe+ 4H_2O$ 

    $Al_2O_3+ H_2 \rightarrow$ (không phản ứng) 

    $CuO+ H_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow Cu+ H_2O$  

    $Na_2O+ H_2 \rightarrow$ (không phản ứng) 

    (Chỉ có thể khử oxit các kim loại sau Al)

Viết một bình luận