$\frac{2}{m – n}$ . căn chung m ² – 2mn + n ² Rút gọn biểu thức giúp mih ik mih dùng hết điểm cko bài này r:((

By Alexandra

$\frac{2}{m – n}$ . căn chung m ² – 2mn + n ²
Rút gọn biểu thức
giúp mih ik mih dùng hết điểm cko bài này r:((

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận