$\frac{2}{m – n}$ . căn chung m ² – 2mn + n ² Rút gọn biểu thức giúp mih ik mih dùng hết điểm cko bài này r:((

Photo of author

By Alexandra

$\frac{2}{m – n}$ . căn chung m ² – 2mn + n ²
Rút gọn biểu thức
giúp mih ik mih dùng hết điểm cko bài này r:((
Viết một bình luận