gia đình ông hùng có người ốm nặng không đưa người ốm đi bệnh viện mà mời thầy về cúng đến nhà cho bệnh nhân uống nước thánh mà thực chất đó là cân

Photo of author

By Clara

gia đình ông hùng có người ốm nặng không đưa người ốm đi bệnh viện mà mời thầy về cúng đến nhà cho bệnh nhân uống nước thánh mà thực chất đó là cân que tàn của hương )
Việc làm ông hùng có phải tín ngưỡng , tôn giáo hay k ? vì sao ? em hãy nêu hậu quả của việc làm trên
Leave a Comment