Gía trị của quyền được bầu cử và ứng cử đối với công dân?

Photo of author

By Maya

Gía trị của quyền được bầu cử và ứng cử đối với công dân?

0 bình luận về “Gía trị của quyền được bầu cử và ứng cử đối với công dân?”

  1. Là cơ sở pháp lí-chính trị quan trọng để ht cơ quan quyền lực nhà nước để nd thực hiện,thể hiện ý chí nguyện vọng của mik.

    Thể hiện bản chất dân chủ.

  2. @fish

    Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước

    Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thể hiện nguyện vọng của mình được bầu làm đại biểu. 

    #hoctot

Viết một bình luận