Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn (NaCl) ? A: Sát trùng B: Dùng làm gia vị C: Dùng làm phân bón. D: Sản xuất NaOH, Cl2

Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn ...

Read more

viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về nhược điểm của máy tính 140 từ Help no copy

viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về nhược ...

Read more

dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hh 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp này bằng dd HCl dư, thoát ra 0,44

dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn ...

Read more

Trong gia đình bố thường làm những công việc nhà nào cho ví dụ

Trong gia đình bố thường làm những công việc nhà ...

Read more

Cho hàm số: y= -2x a, Biết điểm M (3; $y_{0}$) thuộc đồ thị hàm số. Tính $y_{0}$ b, Biết điểm B ( $\frac{3}{2}$ ;3) có thuộc đồ thị hàm số y=-2x không

Cho hàm số: y= -2x a, Biết điểm M (3; ...

Read more

1 hình hộp chữ nhật có CD 20dm, CR 1,5m và CC là 12dm, tính : a) S xung quanh b) S toàn phần c) Thể tích Chúc các bạn thi tốt !

1 hình hộp chữ nhật có CD 20dm, CR 1,5m ...

Read more

I live in a flat when I was a child +) -) ?)

I live in a flat when I was a child ...

Read more

which 3 sports would you like to win for your school? Why?

which 3 sports would you like to win for your ...

Read more

Imagine you are on a shopping trip in a big city. Write a blog entry in English explaining: -Where you are and why you are there. -Whether you’re havi

Imagine you are on a shopping trip in a big ...

Read more

Viết văn ngắn khoảng 6 câu trở lên nói về nhân vật hoặc chi tiết trong truyện: a) Bánh Chưng Bánh Giầy b) Thánh Gióng c) Sơn Tinh , Thủy Tinh Mong cá

Viết văn ngắn khoảng 6 câu trở lên nói về ...

Read more