giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 5 là ước của 35 Thank you

By Isabelle

giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 5 là ước của 35
Thank you

0 bình luận về “giá trị lớn nhất của a thỏa mãn a + 5 là ước của 35 Thank you”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $a+5$ là ước của $35$

  Do $Ư(35)=${$35;7;5;1;-1;-5;-7;-35$}

  Mà $n+5∈Ư(35)$

  $⇒a+5∈${$35;7;5;1;-1;-5;-7;-35$}

  $⇒a∈${$30;2;0;-4;-6;-10;-12;-40$}

  Mà $a$ là số lớn nhất

  $⇒a=30$

  Trả lời

Viết một bình luận