Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `A= 9+(x^2 + 3)^2` là: `A. 12` `B. 0` `C. 9` `D. 18`

Photo of author

By Aaliyah

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `A= 9+(x^2 + 3)^2` là:
`A. 12`
`B. 0`
`C. 9`
`D. 18`

0 bình luận về “Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `A= 9+(x^2 + 3)^2` là: `A. 12` `B. 0` `C. 9` `D. 18`”

 1. Giải thích các bước giải:

   Ta có: `A=9+(x^2+3)^2`

  Vì `(x^2+3)^2 >= 0 ∀x`

  `=> 9+ (x^2+3)^2 >= 9 ∀x`

  `=> A>=0 ∀x`

  Vì đạt giá trị nhỏ nhất `=> A_(min)=9`

  Vậy chọn đáp án C

 2. Đáp án:

   Vì `(x²+3)²≥0` với mọi x

  `=>9+(x²+3)²≥9` với mọi x

   Vì đạt giá trị nhỏ nhất nên `9+(x²+3)²=9`

  Vậy đáp án C đúng

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

Viết một bình luận