Giải bài toán bằng cách lập phương trình mới để đi qua sông từ A đến B với vận tốc 50 km h Lúc về ô tô đi với vận tốc nhanh hơn lúc đi là 10 km h nên

Photo of author

By Emery

Giải bài toán bằng cách lập phương trình mới để đi qua sông từ A đến B với vận tốc 50 km h Lúc về ô tô đi với vận tốc nhanh hơn lúc đi là 10 km h nên thời gian đi về ít hơn thời gian đi là
1 giờ tính quãng đường AB
Viết một bình luận