Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc

By Quinn

Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc

0 bình luận về “Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào ở Trung Quốc”

 1. – Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, công cụ bằng sắt xuất hiện, diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, làm cho xã hội Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc:

  + Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

  + Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

  Trả lời
 2. – Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, công cụ bằng sắt xuất hiện, diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, làm cho xã hội Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc:

  + Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

  + Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

  Trả lời

Viết một bình luận