Giải giúp em với ạ Bài tập: Thầy có 5 cuốn sách Toán, 3 cuốn sách Văn, 4 cuốn sách Hoá. Lấy ra 2 cuốn để thưởng cho 2 bạn học sinh giỏi a) Tính xác su

Photo of author

By Athena

Giải giúp em với ạ
Bài tập: Thầy có 5 cuốn sách Toán, 3 cuốn sách Văn, 4 cuốn sách Hoá. Lấy ra 2 cuốn để thưởng cho 2 bạn học sinh giỏi
a) Tính xác suất để cả hai bạn không nhận được sách Toán.
b) Tính xác suất để trong hai bạn, có ít nhất một bạn nhận được cuốn sách Hoá
Viết một bình luận