giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N

By aikhanh

giải giúp mình câu b)
Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng.
a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ?
b)Nếu đặt một gương phẳng nữa hợp với gương phẳng ban đầu 1 góc bêta thì tia tới trên quay, tia phản xạ trên gương thứ hai sẽ quay 1 góc bao nhiêu?

0 bình luận về “giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cả 2 ý a và b đều chỉ quay 1 góc $\alpha$ thôi bạn

  Vì gương phẳng nên cho tía phản xạ đối xứng tia tới, tia tới quay góc bao nhiêu thì tia phản xạ quay góc bấy nhiêu.

  Trả lời

Viết một bình luận