Tìm lỗi sai và sửa: 1. This is one of most well-known heritage sites in Vietnam. A B

By Peyton

Tìm lỗi sai và sửa:
1. This is one of most well-known heritage sites in Vietnam.
A B C D
2.You can buy a traditional custom in the market with a reasonable price.
A B C D
3. Among these ethnic groups, which one you think has the most.
A B C D

0 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa: 1. This is one of most well-known heritage sites in Vietnam. A B”

 1. k có gạch chân đáp án thì biết sao dc

  HƠI NHẦM LÀM LẠI VÀ XIN HAY NHẤT Ạ

  1: most -> the most

  2: with -> at

  3: you think -> do you think

  XIN HAY NHẤT HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận