giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N

By Maya

giải giúp mình câu b)
Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng.
a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ?
b)Nếu đặt một gương phẳng nữa hợp với gương phẳng ban đầu 1 góc bêta thì tia tới trên quay, tia phản xạ trên gương thứ hai sẽ quay 1 góc bao nhiêu?

0 bình luận về “giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N”

 1. Đáp án:

   $\alpha$

  Giải thích các bước giải:

  Câu này mình giải 1 lần rồi.

  Cả ý a và b đều có đáp án là $\alpha$. Góc lệch giữa 2 gương $\beta$ không ảnh hưởng gì đến bài toán.

  Lí do:

  Gương phẳng cho ảnh giống hệt vật và khoảng cách bằng nhau. Nên tia tới quay 1 góc bao nhiêu thì tia phản xạ quay 1 góc bấy nhiêu.

   

  Trả lời

Viết một bình luận