nêu công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta biểu đồ đập lập

By Amara

nêu công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta biểu đồ đập lập

0 bình luận về “nêu công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta biểu đồ đập lập”

  1. Công lao của Ngô Quyền:có công lớn đánh bại quân Nam Hán chấm dứt thời kỳ hơn 10 thế kỷ, xây dựng nền độc lập tự chủ cho đất nước.

    Đinh Bộ Lĩnh:dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.

    Trả lời
  2. Ngô Quyền là người đã giành chiến thắng ở trận Bạch Đằng. Là người có công chấm dứt thời kì Bắc Thuộc kéo dài 10 thế kỉ, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập và khẳng định chủ quyền của dân tộc.

    Đinh Bộ Lĩnh là người có công chấm dứt tình trạng cát cứ “Loạn 12 sứ quân” đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất. Sau khi lên ngôi hoàng đế hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam

    Trả lời

Viết một bình luận