giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N

By Alaia

giải giúp mình câu b)
Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng.
a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ?
b)Nếu đặt một gương phẳng nữa hợp với gương phẳng ban đầu 1 góc bêta thì tia tới trên quay, tia phản xạ trên gương thứ hai sẽ quay 1 góc bao nhiêu?

0 bình luận về “giải giúp mình câu b) Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)N”

 1. Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi gương phẳng là G

  Gương phẳng G, tia tới SJ, tia phản xạ IE, IM vuông góc với G, SN vông góc vớ G. Quay SI 1 góc a quanh S, Tia tới SJ, pản xạ JQ, VJ vông góc với G,JK // với IE. (tất cả các đường đều nằm về 1phía so với gương)
  Gọi các góc NSI = n, SIN = b, SJN = c, KJQ = e .
  Xét các tam giác vuông ta có:
  n + b = 90
  n + a + c = 90
  suy ra a = b – c (1)
  lại có e = b – c (IE // JK nên b = e + c) (2)
  (1) và (2) suy ra a = e.
  vậy quay tia tới quanh S 1 góc = a thì tia phản xạ cũng quay 1 góc = a.
  Chúc học giỏi nhé!
  (cho tôi 1 sao nhé)
  Ghi chú: bạn vẽ thêm đường thắng TJ // SI, lúc này ta sẽ thấy như ta di chuyển điểm sáng S (khi chưa quay) về T, (hay là điểm I về J), có thể thấy ngay rằng quay tia sáng quanh S 1 góc = a cũng giống như quay tia sáng quanh điêm I 1 góc là a những quay chiều ngược lại. Lúc này ta thấy ngay nếu quay tia tới 1 góc a thì tia phản xạ cũng quay 1 góc a

  Trả lời

Viết một bình luận