giai ho em voi em cam on s Cho phương trình ????2−2(????+1)????+2????+1=0 a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Tìm hệ thức liên hệ

Photo of author

By Ivy

giai ho em voi em cam on s
Cho phương trình ????2−2(????+1)????+2????+1=0
a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng √5.
Viết một bình luận