Giải hộ mình bài này với nhé: hiện nay,tổng số tuổi của hai bố con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của hai người

By Alice

Giải hộ mình bài này với nhé:
hiện nay,tổng số tuổi của hai bố con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của hai người
Viết một bình luận