giải thích cho mình vì sao khi so sánh biểu thức M với √M thì so sánh M với 1??

Photo of author

By Kinsley

giải thích cho mình vì sao khi so sánh biểu thức M với √M thì so sánh M với 1??
Viết một bình luận