giải thik vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn rõ?

Photo of author

By Natalia

giải thik vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn rõ?

0 bình luận về “giải thik vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn rõ?”

  1. pha đèn thường dược tráng bạc có khả năng phản xạ ánh sáng hội tụ lại làm đèn sáng mạnh hơn và xa  hơn

  2. Đáp án:Trong pha đèn có một gương cầu lõm. Do đó khi xoay pha đèn đến một vị trí thích hợp thì chùm sáng phân kì phát ra từ đèn sẽ bị gương cầu lõm (trong pha đèn) biến đổi thành chùm tia phản xạ song song. Năng lượng của chùm tia sáng song song bị hao hụt ít khi truyền đi xa, nhờ đó ánh sáng truyền đi xa mà vẫn sáng rõ.

Viết một bình luận