giải thik vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn rõ?

By Natalia

giải thik vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn rõ?
Viết một bình luận